Πως να καλύψετε το technical debt της επιχείρησής σας

Πως να καλύψετε το technical debt της επιχείρησής σας

Το technical debt (θα μπορούσε να αποδοθεί σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά ως τεχνικό χρέος), γνωστό και ως design debt ή code debt, αναφέρεται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια ελλιπής ή μη ολοκληρωμένη υποδομή στη λειτουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας...