Τα Social Media στον τραπεζικό κλάδο

Τα Social Media στον τραπεζικό κλάδο

Στις μέρες μας, η αξιοπιστία μίας τράπεζας και η εμπιστοσύνη που της δείχνουν οι πολίτες είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη! Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δέχονται μία διαρκή πίεση για να κερδίσουν ή να βελτιώσουν την εικόνα τους απέναντι στην κοινωνία και τους...