Τα πλεονεκτήματα μιας στρατηγικής online marketing

Τα πλεονεκτήματα μιας στρατηγικής online marketing

Μια σωστή στρατηγική digital marketing μπορεί να φαίνεται περίπλοκη ή μη αναγκαία στο σύνολο της επικοινωνιακής στρατηγικής που θα ακολουθήσει μια εταιρεία στην προβολή της και στην προώθηση των στόχων της, όμως δεν είναι καθόλου έτσι! Τα σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας...
To in[n]Athens Hotel στη Social Mind

To in[n]Athens Hotel στη Social Mind

Η Social Mind ανέλαβε την υποστήριξη του in[n]Athens Hotel στα social media και στη διαχείριση της online επικοινωνίας του. Συγκεκριμένα, η Social Mind ανέλαβε την υποστήριξη, προώθηση και διαχείριση περιεχομένου για τους εταιρικούς λογαριασμούς του in[n]Athens Hotel...