Το Digital Marketing στο 2016

Το Digital Marketing στο 2016

Το Digital Marketing αναφέρεται σε όλες εκείνες τις ψηφιακές δράσεις που κάνει μία επιχείριση προκειμένου να επικοινωνήσει με τους υποψήφιους καταναλωτές της. Στις δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται η ιστοσελίδα της επιχείρισης, τα Social Media, τυχόν mobile εφαρμογές...
Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς εκδόσεις Android;

Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς εκδόσεις Android;

Οι αριθμοί του Μαρτίου για τις διανομές του Android δόθηκαν στην δημοσιότητα! Η μεγάλη διαφορά έχει να κάνει με το Android 5.0 Lollipop το οποίο είδε μια μικρή άνοδο φτάνοντας στο 3,3% στην κάλυψη συσκευών, σε σύγκριση με το 1,6%, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον...