6 λόγοι που η Landing Page δεν κάνει Convert

6 λόγοι που η Landing Page δεν κάνει Convert

Το website μία εταιρίας υπάρχει για να προσφέρει μία σειρά από πληροφορίες ή/και δυνατότητες γύρω από την εταιρία και τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται. Ωστόσο, ο καταλληλότερος τρόπος για να ωθήσουμε έναν επισκέπτη να κάνει μία συγκεκριμένη ενέργεια στο site...