Το facebook dislike και τα “παιδιά στο γραφείο”

Το facebook dislike και τα “παιδιά στο γραφείο”

Ρώτησα “τα παιδιά” στο γραφείο να μου πουν πως αισθάνονται τώρα που το Facebook σκέφτεται να προσθέσει κουμπί dislike και ποια πιστεύουν ότι θα καταλήξει τελικά να είναι η χρήση του. Να τι απάντησαν 😛 (απάντησα και εγώ, εννοείται!) Άγγελος βοηθητικά...