Το Digital Marketing στο 2016

Το Digital Marketing στο 2016

Το Digital Marketing αναφέρεται σε όλες εκείνες τις ψηφιακές δράσεις που κάνει μία επιχείριση προκειμένου να επικοινωνήσει με τους υποψήφιους καταναλωτές της. Στις δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται η ιστοσελίδα της επιχείρισης, τα Social Media, τυχόν mobile εφαρμογές...
4 τρόποι μέτρησης του Content Marketing

4 τρόποι μέτρησης του Content Marketing

Ένα από τα βασικότερα συστατικά του Online Marketing, είναι το Content Marketing. Δηλαδή, το περιεχόμενο που επικοινωνεί μία εταιρία μέσα από τα εργαλεία που διαθέτει (website, social media, blog, newsletter και άλλα πολλά) προκειμένου να πετύχει τους επικοινωνιακούς...
B2B Content Marketing 2014

B2B Content Marketing 2014

Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα της Starfleet Media, περίπου τα 2/3 (63%) των B2B marketers σκοπεύουν να αυξήσουν το budget του Content Marketing μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Το 23% σκοπεύει να το διπλασιάσει, ενός κανένας απολύτως δεν σκοπεύει να το μειώσει! Σύμφωνα...
Οι καλύτερες Content Marketing τακτικές

Οι καλύτερες Content Marketing τακτικές

Το content marketing έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες μορφές marketing το τελευταίο διάστημα και ήδη υιοθετείται από πολλές εταιρίες (μικρομεσαίες και μεγάλες) αλλά και από πολλά digital agencies. Το content marketing αφορά στην χρήση περιεχομένου...
Γιατί μία επιχείριση χρειάζεται Content Marketing;

Γιατί μία επιχείριση χρειάζεται Content Marketing;

Το Content Marketing έχει διαμορφωθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά του Online Marketing μίας επιχείρησης. Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές προτιμούν να αγοράσουν από μία επιχείρηση η οποία έχει δικό της περιεχόμενο το οποίο ασχολείται με τα προϊόντα...