Η Ελλάδα, τα social media και οι επιχειρήσεις

Η Ελλάδα, τα social media και οι επιχειρήσεις

Πριν από 5-6 χρόνια τα social media ήταν απλά μία καινοτομία, ωστόσο, στις μέρες, η σημαντικότητά τους για τις επιχειρήσεις είναι αδιαμφισβήτητη. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο τα οφέλη αυτού του νέου καναλιού και επιχειρούν να το...