Τα πλεονεκτήματα μιας στρατηγικής online marketing

by | 13/09/2016 | Online marketing, Social Media

we know how to

Μια σωστή στρατηγική digital marketing μπορεί να φαίνεται περίπλοκη ή μη αναγκαία στο σύνολο της επικοινωνιακής στρατηγικής που θα ακολουθήσει μια εταιρεία στην προβολή της και στην προώθηση των στόχων της, όμως δεν είναι καθόλου έτσι! Τα σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας και οι νέες τεχνολογίες έχουν καταστήσει το online marketing και την digital επικοινωνία αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής επικοινωνιακής στρατηγικής που θα ακολουθήσει μια εταιρεία στην προβολή της, στη προσέγγιση του target group που την ενδιαφέρει και στην προώθηση των στόχων της.

Ο λόγος είναι τα ισχυρά πλεονεκτήματα που διαθέτει:

  • τη δυνατότητα συγκεκριμένης στόχευσης του κοινού που ενδιαφέρει την κάθε εταιρεία
  • τη δυνατότητα της ευρέως και γρήγορης διάδοσης των μηνυμάτων που θέλει να περάσει
  • αλλά και τη δυνατότητα τροποποίησης μιας καμπάνιας όσο είναι ακόμα σε εξέλιξη

[tweet “Το ισχυρό πλεονέκτημα μιας digital marketing campaign είναι η δυνατότητα συγκεκριμένης στόχευσης, ευρέως και γρήγορη διάδοσης μηνυμάτων και τροποποίηση μιας καμπάνιας σε εξέλιξη.”]

Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα του Online Marketing;

Με πολύ συγκεκριμένα εργαλεία στόχευσης, σωστό περιεχόμενο και έξυπνα concepts μπορούν να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται το κοινό για να καταλάβει «Ποιος είσαι», «Τι κάνεις» και «Γιατί το κάνεις», αλλά και να έχει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με την εταιρεία, να εξοικειωθεί μαζί της και με το αντικείμενό της και να νιώσει μέρος της εμπειρίας της! Επιπλέον, μέσα από τα digital εργαλεία επικοινωνίας (Blog, Facebook page, Social Media Ads, Google Ads, Newsletters, Social Media Contests κ.α.) η εταιρεία έχει τη δυνατότητα συχνής και επαναλαμβανόμενης προβολής, που σημαίνει αύξηση του brand awareness, χωρίς το υπέρογκο κόστος των παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας.

Τέλος, τα Google και Facebook Analytics μπορούν να δώσουν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα αναφορικά με την αποδοτικότητα του online marketing της εταιρίας. Με την μελέτη αυτών των δεδομένων, η εταιρεία μπορεί άμεσα (χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται να ολοκληρωθεί η καμπάνια) να σχεδιάσει ενέργειες για να εξελίξει την εικόνα της και να κατανοήσει το προφίλ των ακολούθων της, ώστε να προσαρμόσει τις επόμενες ενέργειές της ανάλογα.

Οπότε, την επόμενη φορά που θα επενδύσετε ένα ποσό, μικρό ή μεγάλο, για την προώθηση ή την προβολή κάποιου συγκεκριμένου σκοπού, σκεφτείτε και δεύτερη φορά την αποτελεσματικότητα του κάθε μέσου. Γιατί στην τελική… το value for money είναι αυτό που μετράει!