Πως να καλύψετε το technical debt της επιχείρησής σας

by | 29/09/2015 | Web Development

we know how to

Το technical debt (θα μπορούσε να αποδοθεί σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά ως τεχνικό χρέος), γνωστό και ως design debt ή code debt, αναφέρεται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια ελλιπής ή μη ολοκληρωμένη υποδομή στη λειτουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και τελικά, στην ίδια την επιχείρηση.

Στο χώρο των digital media, technical debt συναντάται συνήθως σε websites, e-shops και γενικότερα εφαρμογές διαδικτύου. Πολλές εταιρίες που χρειάζονται μια τέτοια εφαρμογή λόγω οικονομικής στενότητας ή πίεσης χρόνου υλοποιούν την εφαρμογή με λιγότερα από τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, με στόχο τα υπόλοιπα να υλοποιηθούν με τον καιρό. Αυτή η στρατηγική, αν και αποτελεσματική, δημιουργεί ένα τεχνικό χρέος το οποίο, όπως και το οικονομικό, “τοκίζεται” όσο τα χαρακτηριστικά αυτά δεν υλοποιούνται.

Πως δημιουργείται το technical dept;

Από επιχειρηματικής άποψης, οι βασικοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε technical debt είναι:

  • Η απόφαση να δημοσιοποιήσουμε την εφαρμογή μας ενώ είναι ελλιπής για να αρχίσει να “πουλάει”.
  • Να μην έχουμε αποκρυσταλλώσει τις ανάγκες και / ή τις διαδικασίες που καλείται να καλύψει η εφαρμογή που φτιάχνουμε.

Από τεχνικής άποψης, οι βασικοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε technical debt είναι:

  • Ελλιπής έλεγχος (testing)
  • Ελλιπής τεκμηρίωση (documentation)
  • Μη συμμόρφωση με τα τεχνολογικά standards

Τέλος, το περιβάλλον και η ομάδα ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσουν σε technical debt:

  • Κακή λειτουργία της ομάδας ανάπτυξης (δεν συνεννοούνται, υπάρχει επικάλυψη εργασιών, κτλ.)
  • Ελλιπής γνώση (η ομάδα δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις στη συγγραφή κώδικα ή δεν μπορεί να μεταφράσει σωστά την επιχειρηματική ανάγκη σε τεχνικές απαιτήσεις)

Πως / πότε ξεχρεώνω;

Το τεχνικό χρέος “πληρώνεται” με υλοποίηση. Υφίσταται και εν δυνάμει μεγαλώνει όσο η ελλιπής λειτουργικότητα δεν υλοποιείται. Επομένως, μόλις δημιουργηθούν τα “χρωστούμενα” χαρακτηριστικά της εφαρμογής, παύει να υπάρχει και τεχνικό χρέος.

social-rabbitΣτη Social Mind δίνουμε μεγάλη σημασία στη σωστή κατανόηση και ανάλυση των απαιτήσεων πριν αρχίσουμε να υλοποιούμε. Προσπαθούμε από πολύ νωρίς να αποκρυσταλλώσουμε τις ανάγκες του πελάτη, ώστε να αποφύγουμε ασάφειες που μπορεί να οδηγήσουν σε τεχνικό χρέος. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τις ανάγκες του πελάτη μας σε δομικό επίπεδο, ώστε να είναι σαφέστερα ορισμένες και πλήρως υλοποιήσιμες. Εάν πιστεύετε ότι κάποια εφαρμογή σας (ιστοσελίδα, e-shop, social media application, κτλ.) υπολειτουργεί ή είναι ελλιπής από άποψη λειτουργικότητας επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε να εντοπίσουμε μαζί το “τεχνικό χρέος” και εφόσον υπάρχει να σας βοηθήσουμε να το καλύψετε.

(πηγές & εικόνα)