Γιατί μία επιχείριση χρειάζεται Content Marketing;

by | 12/08/2014 | Online marketing

we know how to

Το Content Marketing έχει διαμορφωθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά του Online Marketing μίας επιχείρησης. Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές προτιμούν να αγοράσουν από μία επιχείρηση η οποία έχει δικό της περιεχόμενο το οποίο ασχολείται με τα προϊόντα της ή τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.

[tweet “61% of Consumers Prefer Companies With Custom Online Content”]

Επίσης, μεγάλος είναι ο online χρόνος που περνάνε οι καταναλωτές με το περιεχόμενο των εταιριών.

[Tweet “50% of online consumer time is spent engaging with custom content”]

54

Η Captora δημιούργησε ένα πολύ ενδιαφέρον infographic το οποίο επιδεικνύει τα δυνατά σημεία του content marketing καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να το μετρήσει και να το αξιολογήσει μία επιχείριση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πως η Social Mind μπορεί να σας βοηθήσει με το content marketing και την διαχείριση των κοινωνικών δικτύων της επιχείρησής σας.