5 ερωτήσεις για την σωστή διαχείριση περιεχομένου

by | 22/05/2014 | Social Media

we know how to

Η διαχείριση του περιεχομένου που δημοσιεύει μία επιχείριση είτε στα social media στα οποία δραστηριοποιείται, είτε στο εταιρικό της blog, μπορεί να αποδειχθεί μία σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία. Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά στο ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο που δημοσιεύει μία εταιρία προκειμένου να έχει την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία της.

Για να είναι πιο σίγουρη, δεν έχει παρά να θέσει 5 απλά ερωτήματα:

Ποιος είναι ο στόχος μου;

Κάθε καμπάνια περιεχομένου πρέπει να έχει έναν συγκεκριμένο στόχο. Σίγουρα ο γενικότερος στόχος είναι να αυξηθεί η επισκεψημότητα στο blog ή να αυξηθούν οι followers στο Twitter, ή να αυξηθούν οι πωλήσεις, ωστόσο αυτοί οι στόχοι είναι αρκετά γενικοί και χάνεται η σωστή εστίαση.

Συνεπώς, πρέπει κάθε φορά να θέτονται συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι όπως να “αυξηθούν οι followers στο Twitter κατά 1.000 μέχρι το τέλος του μήνα”, “να αυξηθεί το περιεχόμενο στο blog στα 3 άρθρα την εβδομάδα” ή “οι επισκέψεις στο blog να γίνουν 1.000 την ημέρα μέχρι το τέλος του μήνα”.

Τι θέλω να πετύχω;

Από την στιγμή που έχει τεθεί ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί, πρέπει η προσοχή να δοθεί στην επίτευξή του. Πολλές φορές το ίδιο άτομο είναι υπεύθυνο για πολλές εργασίες (π.χ. διαχείριση blog και social media), ωστόσο θα πρέπει να προγραμματίσει τον χρόνο του έτσι ώστε να πετύχει τον στόχο που έχει θέσει. Αυτό δεν είναι που θέλει να πετύχει;

Η “τάδε” πλατφόρμα είναι η κατάλληλη;

Δεν είναι όλα τα μέσα κατάλληλα για κάθε κλάδο, για κάθε εταιρία και για κάθε στόχο. Από την στιγμή που ο διαθέσιμος χρόνος είναι περιορισμένος, είναι σημαντικό να αναλωθεί στις πλατφόρμες που έχουν το μεγαλύτερο νόημα για τον στόχο που έχει θέσει η εταιρία. Ενδεχομένως αυτός ο στόχος να απαιτεί περισσότερη ενασχόληση με το Facebook, αλλά την επόμενη εβδομάδα να πρέπει να δοθεί βάρος στο blog ή το Pinterest!

Κάνω όλα όσα μπορώ;

Όταν πρόκειται για μία αυτοματοποιημένη διαδικασία (π.χ. δημοσίευση αναρτήσεων στο Twitter) είναι πολύ εύκολο να καταλήξει σε μία τυποποιημένη δουλειά ρουτίνας. Εδώ πρέπει να τεθεί το ερώτημα: “αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω;” ή “μήπως η δουλειά γίνεται τυποποιημένα χωρίς να το καταλαβαίνω;”. Το κοινό που παρακολουθεί και καταναλώνει το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σίγουρα μπορεί να καταλάβει αν αυτό παράγεται σαν αγγαρεία ή πραγματικά πηγάζει από την νοοτροπία και την πεποίθηση της εταιρίας. Ο υπεύθυνος πρέπει να ασχοληθεί με τις πλατφόρμες και το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρουν περισσότερο και τον οδηγούν προς τον στόχο που έχει θέσει.

Λειτουργεί;

Συνεχώς πρέπει να εξετάζεται αν ο τελικός στόχος επιτυγχάνεται με την δουλειά που γίνεται ή όχι. Πρέπει να γίνουν αλλαγές; Μήπως πρέπει να αλλαχθεί το περιεχόμενο ή οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται; Μήπως το κοινό της εταιρίας δεν βρίσκεται στα μέσα που έχουν επιλεχθεί; Στόχος είναι γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές το συντομότερο δυνατό και να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος μέχρι να διαπιστωθεί το λάθος!